8 แนวทางดูแลตัวเองช่วง COVID 19

8 แนวทางดูแลตัวเองช่วง COVID 19 เรื่องรอบตัว

8 แนวทางดูแลตัวเองช่วง COVID 19

ช่วงนี้ปัญหาหลักที่แต่ละคนต้องเจอในแต่ละวัน คงหนีไม่พ้นเรื่องผลกระทบของ COVID 19 ไม่ว่าจะกระทบเรื่องงาน เรื่องเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันแบบอื่น ๆ…