แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้ง ที่สายช็อปตัวยงห้ามพลาด!

แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้ง ที่สายช็อปตัวยงห้ามพลาด! IT ใหม่ๆ

แอพพลิเคชั่นช็อปปิ้ง ที่สายช็อปตัวยงห้ามพลาด!

การช็อปปิ้งเดี๋ยวนี้ต่างจากการช็อปปิ้งสมัยก่อนมาก หากเป็นแต่ก่อนเราจะช็อปปิ้งได้ ก็ต่อเมื่อเราเดินทางออกจากบ้านไปห้างสรรพสินค้า หรือไม่ก็สถานที่ต่าง ๆ…