อนุรักษ์นิยม หรือ เสรีนิยม กับความคิดทางการเมือง

อนุรักษ์นิยม หรือ เสรีนิยม กับความคิดทางการเมือง การศึกษา

อนุรักษ์นิยม หรือ เสรีนิยม กับความคิดทางการเมือง

คนที่ตามข่าวทางการเมืองอาจจะคุ้นกับ 2 คำนี้ ระหว่าง อนุรักษ์นิยม หรือ เสรีนิยม หรือ Conservative and Liberal ถ้ายังไม่คุ้นกับคำที่กล่าวมาก่อนหน้า ถ้าบ…