เดือน: ตุลาคม 2021

อุปกรณ์ไอที ไอเท็มที่ควรมีไว้สําหรับ WFH ไอที

อุปกรณ์ไอที ไอเท็มที่ควรมีไว้สําหรับ WFH

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทางภาครัฐได้ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมโรค รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ ข้าราชการ Work From Home และภาคเอกชนให้ทำ…